Lettering – sposób na relaksację

Pojęcie letteringu odnosi się do znanej sztuki pisania – kaligrafii. Przy czym lettering jest mniej formalną formą pisania. Kaligrafia była ściśle oparta na konkretnych zasadach określających kształt liter. Lettering natomiast jest tworzeniem liter, wyrazów w ozdobny sposób. Czemu to służy? Z jednej strony jest formą kreatywnego przekazu, z drugiej kształtuje ładny charakter pisma. Uznaje się, że jest to zajęcie wymagające koncentracji, skupienia uwagi oraz cierpliwości. Trzeba w rzetelny i sumienny sposób zaangażować się w tworzenie określonych napisów. Dlatego upatruje się w tym zajęciu oddziaływań kojących trudne emocje, wyciszających i zapewniających relaksację. Lettering jest sztuką skierowaną do każdego. W tej kwestii nie ma ograniczeń wiekowych. Jest to czynności, która może stać się zaczątkiem wyjątkowej pasji. Wstępem do letteringu jest opanowanie pisania alfabetu. Można się tego nauczyć posługując specjalnie do tego celu przeznaczonymi szablonami. Najczęściej przy letteringu wykorzystuje się brush peny, co jest kolejną różnicą w zestawieniu z kaligrafią, w której posługujemy się piórem ze stalówką. Wybór różnej grubości mazaków powala na osiągnięcie różnych efektów końcowych.

Nowoczesna sztuka pisania czyli lettering

Wstęp do letteringu to przede wszystkim nauka operowaniem brush penem. Potem należy się nauczyć podstaw czyli alfabetu. Wyższy stopień zaawansowania wprowadza w zdobniczą technikę wykonywania całych wyrazów, zdań oraz ozdobników. Lettering doczekał się ciekawych odmian, które odnoszą się do techniki tworzenia napisów oraz stasowania do tego celu narzędzi. Jest to sztuka wiecznie żywa, która ulega licznym modyfikacjom. Dzięki temu mamy do czynienia z wyjątkową kreatywnością, która nie stawia żadnych ograniczeń. O to chodzi w tworzeniu. Wyobraźnia ma być motorem do podejmowania wszelkich działań plastycznych. Dzięki temu można się rozwijać na wszystkich płaszczyznach. Doskonalenie metody letteringu wpływa także na poprawę charakteru pisma, co czyni je bardziej czytelnym dla odbiorców.

Post Author: Iza Mięciel