Potrzeba matką wynalazku

Mawia się – skądinąd słusznie zapewne – że przysłowia są mądrością narodów. Inna rzecz, czy owe narody z tej mądrości korzystają: jak pokazuje historia, a nawet codzienne doświadczenie, częstokroć ta mądrość, ubrana lub nie w szaty porzekadeł, idzie w tak zwaną odstawkę i wówczas jedynie jedno z nich, przynajmniej w wypadku jednego z narodów – […]

Blind test

Jest to rodzaj badania preferencji konsumenta, dotyczących określonego rodzaju produktów. Osoba badana nie wie, kto jest producentem, nie zna też nazwy testowanego produktu. Testowane próbki są identycznie opakowane, na ogół na biało, bez żadnych napisów i grafiki, za wyjątkiem oznaczeń umożliwiających późniejszą identyfikację, np. numerów lub kolejnych liter alfabetu. Dzięki ślepym testom można uzyskać opinię […]

Jak rozwijał się YouTube

Obecnie internet i dostępne w nim narzędzia wymiany informacji w ogromnym stopniu wpływają na codzienne życie milionów użytkowników, zapewniając rozrywkę, najważniejsze informacje z pierwszej ręki czy wpływając na wszelkiego rodzaju decyzje zakupowe. Tak też jest w przypadku serwisu YouTube, który po ponad dekadzie swego funkcjonowania stanowi obecnie integralny pod wieloma względami element wirtualnego świata, popularnością […]

Kultowe teksty z polskich reklam

Mistrzem polskich haseł reklamowych, z których niektóre przetrwały do dziś, był Melchior Wańkowicz. W ciągu kilkudziesięciu lat na naszym rynku pojawiło się sporo perełek. Wiele z nich wciąż wywołuje uśmiech lub jest przedmiotem drwin, inne weszły na stałe do potocznego języka. Cukier krzepi To najbardziej znane przedwojenne hasło autorstwa Wańkowicza. W XX-leciu międzywojennym cukier był […]

Pierwsze reklamy

Reklama towarzyszy handlowi od początku jego istnienia. Człowiek szybko zorientował się, że opisanie towaru znacznie podnosi sprzedaż. Już w starożytności znane były afisze i ogłoszenia, jednak z uwagi na elitarność umiejętności czytania i pisania sprzedający posługiwali się głównie reklamą obrazkową lub ustną. Posiadający dar elokwencji wykorzystywali go na jarmarkach i targowiskach. Producenci sprzedający swoje towary […]

Product placement

Od pewnego czasu podczas emisji programów telewizyjnych pojawia się na ekranie napis audycja zawiera lokowanie produktu. Jest to pośrednia forma reklamy marki, usługi lub produktu, z których korzystają uczestnicy programu lub bohaterowie filmu w określonych kontekstach. Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX wieku, kiedy władze amerykańskie zakazały reklamy wyrobów tytoniowych. Specjaliści […]

Reklama podprogowa – jak działa

Umysł człowieka w mniejszym lub większym stopniu poddaje się manipulacji przekazu, którego nie jest świadomy. Jest to percepcja podprogowa, która dotyczy dwóch zmysłów – wzroku i słuchu. Bodźce działające podprogowo na te zmysły trwają zbyt krótko, aby mogły dotrzeć do świadomości, jednak wspomagają inne, maskujące je bodźce, rejestrowane przez umysł. Tak właśnie działa reklama podprogowa. […]