Kultowe teksty z polskich reklam

Mistrzem polskich haseł reklamowych, z których niektóre przetrwały do dziś, był Melchior Wańkowicz. W ciągu kilkudziesięciu lat na naszym rynku pojawiło się sporo perełek. Wiele z nich wciąż wywołuje uśmiech lub jest przedmiotem drwin, inne weszły na stałe do potocznego języka. Cukier krzepi To najbardziej znane przedwojenne hasło autorstwa Wańkowicza. W XX-leciu międzywojennym cukier był […]