Reklama podprogowa – jak działa

Umysł człowieka w mniejszym lub większym stopniu poddaje się manipulacji przekazu, którego nie jest świadomy. Jest to percepcja podprogowa, która dotyczy dwóch zmysłów – wzroku i słuchu. Bodźce działające podprogowo na te zmysły trwają zbyt krótko, aby mogły dotrzeć do świadomości, jednak wspomagają inne, maskujące je bodźce, rejestrowane przez umysł. Tak właśnie działa reklama podprogowa. […]