Blind test

Jest to rodzaj badania preferencji konsumenta, dotyczących określonego rodzaju produktów. Osoba badana nie wie, kto jest producentem, nie zna też nazwy testowanego produktu. Testowane próbki są identycznie opakowane, na ogół na biało, bez żadnych napisów i grafiki, za wyjątkiem oznaczeń umożliwiających późniejszą identyfikację, np. numerów lub kolejnych liter alfabetu. Dzięki ślepym testom można uzyskać opinię […]

Badania marketingowe

We współczesnym, dynamicznym marketingu badania są integralną częścią cyklu życia produktu – od projektu do końcowego użytkownika. Obejmują zarówno gromadzenie, analizę i interpretację danych pomocnych w podejmowaniu decyzji, jak i danych o sytuacji i miejscu firmy na rynku oraz o samym produkcie. W zakres badań rynku wchodzi badanie popytu i podaży, preferencji konsumentów, cen, funkcjonowania […]