Mienie przesiedleńcze – czym jest i kiedy możemy o nim mówić?

Kwestia mienia przesiedleńczego, w przypadku przeprowadzki do Polski, może sprawić wiele trudności, szczególnie w kwestii pojazdów. Samochód na mienie przesiedleńcze to jedna z rzeczy, które są najczęściej zgłaszane w urzędzie celnym celem uzyskania zwolnienia z cła. Warto więc dowiedzieć się wcześniej jak rozumiany jest termin mienia przesiedleńczego i kiedy możemy ubiegać się o zwolnienia z opłat celnych.

Termin mienia przesiedleńczego

Sama definicja terminu mówi, że jest to mienie osobiste, które przeznaczone jest wyłącznie na użytek osobisty osoby, która stara się o ich przewóz do Polski. Z założenia mają one zaspokajać potrzeby prowadzonego przez nią gospodarstwa domowego.

Co może do niego należeć?

W tym terminie mieści się nie tylko samochód na mienie przesiedleńcze. Obejmuje on również majątek ruchomy naszego gospodarstwa, czyli wszelkie przedmioty osobiste, meble i tym podobne. Inne pojazdy, jak rowery oraz motocykle, wraz z przyczepami, a nawet prywatne łodzie wycieczkowe i samoloty, także zaliczają się do mienia osobistego. Ponadto możemy do niego zaliczyć rzeczy niezbędne do wykonywania naszego zawodu (instrumenty, urządzenia mechaniczne).

Jak uzyskać zwolnienie z cła?

W przypadku przeprowadzki do Polski, konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego w urzędzie celnym. Pamiętajmy jednak, że zgłaszane rzeczy muszą być w posiadaniu przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której opuściliśmy nasz dotychczasowy kraj zamieszkania. Konieczne może się okazać przedstawienie dokumentów, na przykład w postaci dowodu zakupu.

Post Author: Iza Mięciel